Artikkelit

Alta löydät artikkeleita, mihin kaikkeen QMClouds ohjelmistoa voidaan käyttää

Blue line
Poikkeamaraportointi

QMClouds Poikkeamaraportointi laadun parantamisen työkaluna

Tämä artikkeli pureutuu siihen, miten hyödyntää poikkeamaraportointia laadun parantamiseksi. Aloitetaan tilanteesta, jossa poikkeamaraportointia ei ole lainkaan...

Lue lisää
Laadun parantaminen

QMClouds Laadun parantamisen työkaluna

Kauneus on katsojan silmässä, sanotaan. ”Hyvälle laadulle” onkin paljon määritelmiä, joten terminä laadunparantaminen jää yleisesti käsiteltynä helposti epämääräiseksi. Tässä...

Lue lisää
Laatukäsikirja

Mitä hyvä laatukäsikirja sisältää ja miten se rakennetaan?

Laatukäsikirja on dokumentti, jossa kuvataan miten organisaation laatuun (laadunhallinta, laatujohtaminen) liittyvien prosessien on tarkoitus toimia. Laatukäsikirja voi sisältää...

Lue lisää