Miten laatujärjestelmä ISO 9001 : 2015 otetaan käyttöön yrityksessäsi

ISO 9001 on laadunhallintastandardi, joka tarjoaa ohjeita ja vaatimuksia organisaatioille, jotka haluavat varmistaa, että niiden tuotteet ja palvelut täyttävät asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet. ISO 9001 ei ole sidottu mihinkään tiettyyn toimialaan, vaan sitä voivat käyttää kaikki organisaatiot, niin suuret kuin pienetkin, millä tahansa alalla.

ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän käyttöönotosta yrityksessäsi on monia etuja. Joitakin näistä eduista ovat muun muassa seuraavat:

 • Parempi asiakastyytyväisyys: Kun täytät johdonmukaisesti asiakkaiden vaatimukset, parannat asiakastyytyväisyyttä. Tämä voi johtaa myynnin lisääntymiseen ja toistuvaan liiketoimintaan.
 • Tehokkuuden lisääntyminen: Hyvin toimiva laadunhallintajärjestelmä auttaa sinua tunnistamaan ja poistamaan hukkaa ja päällekkäisyyksiä prosesseissasi, mikä lisää tehokkuutta ja tuottavuutta.
 • Kustannusten aleneminen: Kun virtaviivaistat prosesseja ja poistat hukkaa, voit vähentää kokonaiskustannuksiasi. Tämä voi johtaa voittojen kasvuun tai mahdollistaa säästöjen sijoittamisen uudelleen liiketoiminnan muihin osa-alueisiin.
 • Parempi maine: ISO 9001 -sertifioidut organisaatiot koetaan ammattimaisiksi ja luotettaviksi. Tämä voi antaa sinulle kilpailuetua, kun haet uutta liiketoimintaa.

Lataa ilmainen ISO 9001:2015 laatukäsikirjan malli

Löydä kaikki yrityksesi laatudokumentit yhdestä paikasta. QMCloudsissa ne ovat helposti koko henkilöstön saatavilla.

Tarvitsetko mallin yrityksesi ISO 9001:2015 laatukäsikirjan pohjaksi? Lisää yhteystietosi, niin lähetämme sinulle mallin sähköpostitse.

Jos harkitset ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoa yrityksessäsi, on muutamia asioita, jotka sinun on tehtävä aloittaaksesi:

 1. Päätä, sopiiko sertifiointi organisaatiollesi. Sertifiointi on vapaaehtoista, mutta jotkut asiakkaat tai sidosryhmät saattavat vaatia sitä. Se voi olla myös hyödyllinen markkinointiväline. Jos päätät hakea sertifiointia, varmista, että ymmärrät standardin vaatimukset ja sen, onko organisaatiosi valmis sertifiointiin.
 2. Valitse miten laatujärjestelmä rakennetaan. Haluatko ostaa konsultin rakentamaan laatujärjestelmäävai rakentaa laatujärjestelmän itsenäisesti omana työnä hyödyntäen QMCloudsin valmiita dokumenttipohjia sekä ohjelmistoa.
 3. Valmistele asiakirjat. Sinun on laadittava erilaisia asiakirjoja osana laadunhallintajärjestelmääsi, mukaan lukien toimintaperiaatteet, menettelyt ja työohjeet. Nämä asiakirjat on räätälöitävä organisaatiosi erityistarpeiden mukaan. Isona apuna toimii QMCloudsin valmiit ja muokattavat dokumenttipohjat, joiden avulla pystyt rakentamaan laatujärjestelmän jopa päivissä.
 4. Kouluta työntekijät uuteen järjestelmään. Kun olet laatinut dokumentaation, on tärkeää kouluttaa työntekijät uuteen järjestelmään, jotta he ymmärtävät, miten se toimii ja mikä on heidän roolinsa sen ylläpitämisessä. Hyödynnä QMCloudsin ohjelmistoa käyttöönotossa, jolloin poikkeamien ja havaintojen kirjaaminen on helppoa ja nopeaa.

ISO 9001 -sertifioinnin edut

ISO 9001 -sertifioinnin saavuttamisesta on monia etuja yrityksellesi. Ehkä tärkein hyöty on se, että se voi auttaa sinua saamaan uutta liiketoimintaa. Monissa tarjouskilpailuissa edellytetään nykyään, että tarjoajilla on oltava ISO 9001 -sertifikaatti, joten jos et ole sertifioitu, sinut voidaan automaattisesti sulkea pois uusien töiden tarjouskilpailusta.

ISO 9001 -sertifikaatin saavuttaminen voi myös auttaa sinua parantamaan liiketoimintaprosessejasi ja tekemään organisaatiostasi tehokkaamman ja toimivamman. ISO 9001 -standardi sertifioinnin jälkeen sinulla on käytössäsi hyvin dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä, jonka pitäisi auttaa organisaatiotasi toimimaan sujuvammin.

Myös asiakkaasi hyötyvät siitä, että organisaatiollasi on ISO 9001 -sertifikaatti. He luottavat siihen, että pystyt tarjoamaan heille heidän vaatimuksensa täyttävän tuotteen tai palvelun, sekä siihen, että pystyt jatkuvasti parantamaan tekemäsi työn laatua.

Myös työntekijät voivat hyötyä siitä, että he työskentelevät ISO 9001 -sertifioidussa organisaatiossa. He tietävät, että yritys, jossa he työskentelevät, on sitoutunut tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita tai palveluja, ja he ovat tietoisia järjestelmistä ja valvonnasta, joilla tämä varmistetaan. Tämä voi lisätä työtyytyväisyyttä ja motivaatiota sekä vähentää henkilöstön vaihtuvuutta.

ISO 9001 -sertifioinnin hankkiminen voi antaa kilpailuetua muihin yrityksiin nähden, joilla sitä ei ole. Se osoittaa, että suhtaudut vakavasti laatuun, ja todistaa, että etsit jatkuvasti tapoja parantaa toimintaasi, mikä tekee varmasti vaikutuksen mahdollisiin asiakkaisiin.

Lataa ilmainen ISO 9001:2015 laatukäsikirjan malli

Löydä kaikki yrityksesi laatudokumentit yhdestä paikasta. QMCloudsissa ne ovat helposti koko henkilöstön saatavilla.

Tarvitsetko mallin yrityksesi ISO 9001:2015 laatukäsikirjan pohjaksi? Lisää yhteystietosi, niin lähetämme sinulle mallin sähköpostitse.

ISO 9001:n historia

ISO 9001:n historia ulottuu 1970-luvun alkupuolelle, jolloin Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (ISO) julkaisi ISO 9000 -standardiperheen ensimmäisen painoksen.

ISO 9000 -standardiperhe on joukko kansainvälisiä standardeja, jotka tarjoavat ohjeita ja työkaluja yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat varmistaa, että niiden tuotteet ja palvelut täyttävät asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet. Standardit on suunniteltu auttamaan organisaatioita parantamaan laadunhallintajärjestelmiään.

ISO 9001:n ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1987, ja sitä on sen jälkeen tarkistettu useita kertoja. Viimeisin tarkistus julkaistiin vuonna 2015.

ISO 9001 on vain yksi monista ISO:n kehittämistä laadunhallintastandardeista. Muita suosittuja standardeja ovat mm. ISO 14001 (ympäristöjärjestelmä) ja ISO 27001 (tietoturvallisuuden hallinta).

ISO 9001 -standardin vaatimukset

ISO 9001 on kansainvälinen standardi, jossa määritellään laadunhallintajärjestelmän vaatimukset. Organisaatiot käyttävät standardia osoittaakseen, että ne pystyvät jatkuvasti tarjoamaan tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakkaiden ja viranomaisten vaatimukset.

ISO 9001 -standardi perustuu useisiin laadunhallintaperiaatteisiin, kuten vahvaan asiakaskeskeisyyteen, ylimmän johdon motivaatioon ja osallistumiseen, prosessilähestymistapaan ja jatkuvaan parantamiseen.

ISO 9001:2015 -standardin käyttäminen auttaa varmistamaan, että asiakkaat saavat tasalaatuisia ja laadukkaita tuotteita ja palveluja, mikä puolestaan tuo monia liiketoimintahyötyjä.

ISO 9001:n käytön etuja voivat olla mm:

 • Tehokas toiminta ja parempi viestintä, koska organisaatiossa vallitsee yhteinen ymmärrys prosesseista.
 • Kustannusten aleneminen parantuneen tehokkuuden ja virheiden vähenemisen ansiosta.
 • Asiakastyytyväisyyden lisääntyminen tuotteiden ja/tai palvelujen laadun parantumisen ansiosta. Tämä voi johtaa myynnin lisääntymiseen ja toistuvaan liiketoimintaan.
 • Henkilöstön motivaation ja työmoraalin paraneminen, koska he ovat mukana menestyvässä organisaatiossa, joka keskittyy selkeästi parantamiseen.
 • Kilpailuetu verrattuna vastaaviin organisaatioihin, joita ei ole sertifioitu ISO 9001:2015 - standardin mukaisesti, mikä osoittaa potentiaalisille asiakkaille sitoutumisen laatuun.

Saadakseen ISO 9001:2015 -sertifikaatin organisaation on noudatettava tiettyjä vaiheita, joihin kuuluvat sisäinen auditointi, ulkoisen sertifiointielimen suorittama laadunhallintajärjestelmän auditointi, tarvittavien muutosten tekeminen sertifioinnissa saadun palautteen perusteella ja lopulta sertifikaatin myöntäminen, jos organisaation todetaan täyttävän kaikki vaatimukset. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, minkä jälkeen organisaation on käytävä prosessi uudelleen läpi saadakseen uuden sertifikaatin.

Laatujärjestelmän ylläpito

ISO 9001 -sertifioinnin ylläpitäminen voi olla haaste mille tahansa organisaatiolle. Sertifikaatin ylläpitämiseksi on täytettävä useita vaatimuksia, ja voi olla vaikeaa pysyä mukana kaikissa muutoksissa. On kuitenkin olemassa muutamia asioita, joita voit tehdä varmistaaksesi, että organisaatiosi pystyy säilyttämään ISO 9001 -sertifiointinsa.

Yksi tärkeimmistä asioista, joita voit tehdä, on varmistaa, että sinulla on hyvä laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmä olisi suunniteltava siten, että se auttaa sinua täyttämään kaikki ISO 9001 -standardin vaatimukset. Järjestelmän pitäisi myös olla riittävän joustava, jotta siihen voidaan tehdä muutoksia tulevaisuudessa. QMCloudsin dokumenttipohjien ja ohjelmien avulla varmistat, että noudatat standardia.

On myös tärkeää varmistaa, että työntekijät on koulutettu laadunhallintajärjestelmään ja ISO 9001:2015 standardiin. Koulutuksen tulisi olla jatkuvaa, jotta kaikki ovat tietoisia vaatimuksista ja saavat noudattaa niitä.

Lopuksi on syytä tehdä säännöllisiä laadunhallintajärjestelmän auditointeja. Näiden auditointien avulla voit tunnistaa kaikki alueet, joilla tarvitaan parannuksia. Ne antavat myös tilaisuuden osoittaa sitoutumisenne ISO 9001 -sertifikaatin ylläpitämiseen.

QMClouds Oy

QMClouds on pilvipohjainen mobiilityökalu laadunhallintaan ja poikkeamien raportointiin sekä käsittelyyn.

Yhteystiedot

 • Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere
 • Y-tunnus 2874353-5
 • +358 44 555 5558
 • support@qmclouds.com
Apple Store logo

©2023 QMClouds Oy