QMClouds monipuolinen työkalu laadunhallintaan

on pilvipohjainen mobiilityökalu laadunhallintaan
ja poikkeamien raportointiin sekä käsittelyyn

Lataa QMClouds Aplen laitteisiin Lataa QMClouds Adroid älypuhelimeen

QMClouds mobiiliaplikaatiolla dokumentoit ja raportoit

Asiakasreklamaatiot

Aloitteet

Sisäiset poikkeamat

Työtapaturmat

Turvallisuushavainnot

Toimittajareklamaatiot

Yleiset havainnot

Raportoi poikkeama helposti ja nopeasti

Toimi näin:

1. Avaa QMClouds mobiiliappi

2. Lisää uusi poikkeama tai havainto

3. Kirjaa tiedot kirjoittamalla tai sanelemalla
(uusi ominaisuus)

4. Lisää valokuva tai liitetiedosto
5. Lähetä poikkeama käsittelyyn
6. Analysoi data ja tulokset excelissä

Kokeile ilmaiseksi 14 päivää
Lisää sähköpostiosoitteesi

Voit lähettää viestin myös suoraan maililla
support@qmclouds.com

QMCloudsin mobiilisovelluksella onnistut laadunhallinnassa

Helppokäyttöinen

QMClouds on helppokäyttöinen, verkkopohjainen ja asennusvapaa työkalu

Sertifioitava

QMClouds noudattaa ISO 9001:2015 standardia, ja sen avulla voit sertifioida laatujärjestelmäsi

Kattava

QMCloudsissa on yli 30 valmista laatudokumenttipohjaa käytössäsi

Mitattava

QMCloudsissa seuraat keskeisimpiä laatumittareita vaivattomasti

Keskitetty

QMClouds korvaa verkkolevyt, arkistot ja paperidokumentaation

Muokattava

QMClouds on räätälöitävissä yrityksen liiketoiminnan mukaiseksi

QMCloudsilla jaat tietoa organisaatiossasi

 • Toimintaohjeet
 • Menettelyohjeet
 • Laatukäsikirja
 • Työohjeet
 • Muut dokumentit
 • Raportit

Kokeile ilmaiseksi 14 päivää
Lisää sähköpostiosoitteesi

Miksi QMClouds?

QMClouds on helppokäyttöinen mobiili laatujärjestelmätyökalu yrityksille. QMCloudsilla luot yritykselle laatujärjestelmän helposti ja nopeasti. Työkalu sisältää valmiit pohjat laatudokumenteiksi, pilvipohjaisen mobiilin laadunhallintajärjestelmän ja työkalun poikkeamien ja reklamaatioiden käsittelyyn.

Uuden QMClouds -mobiilisovelluksen avulla työkalun käyttäminen kentällä ja liikkuvassa työssä on entistäkin helpompaa. Poikkeamien syöttäminen onnistuu nopeasti älypuhelimen mobiiliapplikaatiolla. Kirjaa tai sanele poikkeama, ota kuva kohteesta ja tallenna se kätevästi suoraan poikkeamalle. Työkaluun kerätyt poikkeamat ja havainnot voi myös kätevästi siirtää cvc-tiedostona exceliin analysoitavaksi.

Lataa sovellus älypuhelimeen

Lataa QMClouds Aplen laitteisiin Lataa QMClouds Adroid älypuhelimeen

Asiakkaamme kertovat

Finnglass

QMClouds Asiakasreferenssit
Toimii ketterästi laatujärjestelmän rakentamisen tukena
“QMCloudsin avulla teimme yritykselle laatujärjestelmän nopealla aikataululla. Työkalu otettiin käyttöön koko henkilöstölle, ja sen käyttäminen on ollut helppoa myös tableteilla ja kännyköillä. Dokumenttien luominen, hyväksyntä ja päivittäminen on vaivatonta QMCloudsilla. Suosittelemme QMCloudsia kaikille PK-yrityksille.”

Suomen Mallinnusmittaus

QMClouds Asiakasreferenssit
Poikkeamien kirjaaminen työmailla on helppoa mobiilisovelluksella
“Reklamaatioiden syöttäminen on helppoa ja nopeaa työmailla QMCloudsin älypuhelinsovelluksella. Tiedot ja kuvat kohteesta saa syötettyä kätevästi kännykällä suoraan järjestelmään.”

Ilmajoen teräsputkikaluste

QMClouds Asiakasreferenssit
QMCloudsilla voi luoda laatujärjestelmän nopeasti ja helposti.
“QMCloudsilla on helppo luoda laatujärjestelmä vaivattomasti ja nopeasti. Laatujärjestelmä soveltuu pienille kuin suurillekin yrityksille.”

QMCloudsin mittaristo

QMCloudsin mittaristo kokoaa laadunhallintajärjestelmän yhteen visuaaliseen ja selkeään päänäyttöön, josta seuraat helposti mittareita ja tehtävien edistymistä.

Laatudokumentit

Arkistokansio menettelyohjeiden ja dokumenttien luomiseen ja säilytykseen.

Poikkeamat

Poikkeama- ja reklamaatiotyökalu, jonka avulla käsittelet ja ylläpidät tietoa tehokkaasti.

Riskit

Riskienhallintatyökalun avulla pystyt dokumentoimaan riskit ja kehitysmahdollisuudet.

Dokumenttipohjat

Yli 30 käyttövalmista laatudokumenttipohjaa yrityksesi laatujärjestelmään.

Tiedostot

Yrityksen asiakirjapankki, jossa dokumenttien jakaminen ja päivittäminen on helppoa.

Laatujärjestelmän hyödyt käyttöön QMCloudsilla

Laatujärjestelmän luominen on usein ajatuksen tasolla haastavampi asia, kuin mitä se on käytännössä, kun hyödynnetään tarkoituksenmukaisia työkaluja. Olemme rakentaneet QMClouds pilvipalvelun, jotta laatujärjestelmä pystytään luomaan nopeasti ja ottamaan käyttöön helposti. Näin säästyy paljon resursseja, ja saadaan mahdollisimman nopeasti laatujärjestelmän hyödyt irti.

Kuinka tämä sitten tapahtuu? Olemme luoneet valmiit ISO 9001:2015 standardin mukaiset word ja excel dokumenttipohjat sekä pilvipalvelulomakkeet, joiden avulla tarvittavat laatudokumentit saadaan nopeasti luotua. Laatujärjestelmän yhtenä tärkeimpänä dokumenttina on laatukäsikirja. Laatukäsikirjasta olemme luoneet pohjan, jota täydentämällä organisaatio pystyy nopeasti luomaan juuri omaan käyttöönsä soveltuvan laatukäsikirjan.

Poikkeamien käsittely lomakkeiden avulla

Reklamaatioiden, poikkeamien- ja kehitysehdotusten käsittelyä varten on QMCloudsin pilvipalveluun luotu valmiit lomakkeet. Lomakkeissa on valmiit täydennettävät kohdat, ja niiden avulla esimerkiksi reklamaatioiden luominen on helppoa. Kun reklamaatio on syötetty työkaluun, se pystytään lähettämään vaivattomasti käsiteltäväksi.

Käsittelyssä kaikki dokumentaatio kuvataan valmiisiin QMCloudsin pilvipalvelun dokumenttipohjiin, ja näin kaikki tieto pysyy järjestelmällisesti tallessa, ja sitä on myöhemmin mahdollista analysoida. Reklamaatioiden käsittelyn jälkeen ne lähetetään QMCloudsin hyväksyntäkierron avulla hyväksyttäväksi vastuuhenkilölle.

Riskien kartoittaminen

Riskien kartoitus ja tunnistaminen on tärkeää, jotta prosesseihin sisältyviin riskeihin pystytään varautumaan. Myös riskien kartoitukseen on QMCloudsin pilvipalvelussa valmiit pohjat käytettäväksi. Riskit tunnistetaan ja arvioidaan, sekä määritellään ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Kun riskit on tunnistettu ne hyväksytään ja suljetaan QMCloudsin hyväksyntäkierron avulla. Dokumentoituihin riskeihin on helppo palata myöhemmin ja tehdä tarvittavat päivitykset.

Kaikki data aina ulottuvillasi

QMClouds -pilvipalvelu on kaikkien laatudokumenttien tallentamiseen käyttövalmis työkalu. Aiemmin käytössä olleet paperimapit ja verkkolevyjen dokumentit on järkevää siirtää pilvipalveluun, jolloin kaikki tieto on samassa paikassa ja käytettävissä paikasta ja ajasta riippumatta.

QMClouds palvelee käyttäjiään 24/7 tietokoneella, tabletilla ja matkapuhelimella. Näin kaikki laatudokumentit ovat aina saavutettavissa.

 

Laatujärjestelmän rakentamisen ja ylläpitämisen haasteet

Korkean laadun tuottaminen on yksi yrityksen menestystekijöistä. Korkean laadun tuottaminen ei suinkaan ole haasteetonta, vaan vaatii jatkuvia ponnisteluja ja kehitystoimenpiteitä. Tutkimusten mukaan prosessimainen johtaminen ja dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä varmistavat korkean laadun tuottamisen. ISO9001:2015 laatustandardi perustuu yrityksen prosessien kuvaamiseen ja menettelyohjeisiin, joiden mukaan toimimalla varmistetaan tasainen, korkea laatu tuotteille ja/tai palveluille.

Laatujärjestelmän rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyy monia haasteita. Olen koonnut seuraavaksi listaksi kymmenen tekijää, jotka usein koetaan laatujärjestelmän rakentamisen tai ylläpitämisen esteiksi, sekä keinot niiden ylittämiseksi.

Laatujärjestelmän luomisen 10 haastetta

Laatujärjestelmän rakentaminen ja ylläpito nähdään usein lisäarvoa tuottamattomana ja yritykselle liian isona ponnisteluna. Laatujärjestelmän rakentaminen vaatii toki paneutumista, mutta mikäli käytössä on laatujärjestelmän rakentamiseen ja ylläpitoon tarkoitettu ohjelmisto, se onnistuu huomattavasti nopeammin ja pienemmällä työmäärällä kuin perinteisillä menetelmillä. Dokumenttipohjat helpottavat ja nopeuttavat laatujärjestelmän rakentamiseen tarvittavien dokumenttien luomista.

Laatujärjestelmän sertifiointia pidetään tarpeettomana ja isona kustannuksena. Itse asiassa sertifiointi ei välttämättä ole edes tarpeellista, vaikka laatujärjestelmä rakennetaan. Usein asiakkaalle riittää se, että yritys todistettavasti toimii ISO9001:2015 standardin mukaisesti ja että sen toimintaa kehitetään. Kolmannen osapuolen tekemä sertifiointi, jota asiakas voi myös vaatia, on parin päivän työpanos, joka usein kannattaa, koska sertifioinnin tuloksena myös laatujärjestelmän toimivuus ja kehitystarpeet dokumentoidaan.

Laatujärjestelmän rakentaminen ja sertifiointi koetaan liian kalliiksi, ja sen katsotaan olevan liian iso investointi yritykselle. Väitän kuitenkin, että mikäli laatujärjestelmän luomiseen voidaan käyttää valmista ohjelmistoa ja dokumenttipohjia, kustannus on hyvin maltillinen yritykselle. Kyse on myös investoinnista, joka voi nopeasti maksaa itsensä takaisin esimerkiksi parempana asiakastyytyväisyytenä.

Mikäli yrityksen henkilöstö ei sitoudu laatujärjestelmän laatimiseen ja sen mukaan toimimiseen, sen hyötyarvo on kyseenalainen. Laatujärjestelmän luominen tuleekin nähdä ja viestiä yrityksen yhteisenä panostuksena tulevaisuuteen. Se myös selkeyttää toimintoja, koska silloin prosessit ja toimintatavat on kaikkien tiedossa ja saatavilla.

Laatujärjestelmästä viestiminen yrityksen sisällä siten, että saadaan henkilöstö mukaan rakentamaan ja ylläpitämään laatujärjestelmää on usein haastavaa. Laatujärjestelmä on osa yrityksen toimintoja, ei irrallinen kokonaisuus, ja se tulee ottaa mukaan sisäiseen raportointiin ja viestintään. Verkkopohjaisesta laatujärjestelmästä saadaan paljon sisältöä tiimipalavereihin ja henkilöstön yhteisiin tilaisuuksiin. Laatujärjestelmän avulla laadusta tehdään läpinäkyvää ja helposti viestittävää, jolloin siihen liittyvä mystisyys katoaa.

Usein toistetaan, että yrityksellä ei ole aikaa keskittyä laatujärjestelmän rakentamiseen, käyttöönottoon ja kehittämiseen. Väittäisin, että on iso riski, jos resursseja ei käytetä laatujärjestelmän rakentamiseen, puhumattakaan kehittämisestä. Jo yksikin reklamaatio tai menetetty asiakkuus saattaa olla niin merkittäviä kustannus, että laatujärjestelmä olisi jo maksanut itsensä takaisin. Valmiin ohjelmiston avulla laatujärjestelmään liittyvien resurssien tarve pienenee, sillä silloin on käytössä valmiit työkalut laatujärjestelmän luomiseen ja ylläpitoon.

Yleinen väittämä on myös, että yrityksellä ei ole sellaista osaamista, että laatujärjestelmä pystytään luomaan tai ylläpitämään. Laatujärjestelmän luominen on kuitenkin maalaisjärjen käyttöä parhaimmillaan. Se vaatii toki standardin ymmärtämisen, mutta asian tekee helpoksi pilvipalveluna toimivat työkalut, joiden avulla myös tietotaitoa pystytään kehittämään.

Mikäli vaatimus laatujärjestelmän luomisesta ei tule asiakkaalta, on se huomattavasti helpompi jättää rakentamatta. Mitä suurempia ja kansainvälisempiä asiakkaat ovat, sitä todennäköisemmin ne vaativat laatujärjestelmän. Vaikka nykyiset asiakkaat eivät vaatisi laatujärjestelmää, voi silti olla paikallaan yllättää asiakas rakentamalla laatujärjestelmä oma-aloitteisesti. Se jos mikään osoittaa asiakkaan kunnioittamista ja merkittävyyttä sekä sitoutumista yhteistyöhön.

Monesti laatujärjestelmän hyödyt eivät näy ja realisoidu heti. Laatujärjestelmän laatiminen ja ylläpito turvaa yrityksen laaduntuottokyvyn pitkällä aikajänteellä. Laatujärjestelmästä saatavan informaation perusteella pystytään löytämään kehityskohteita, ja niiden kuntoon laittamisella saavutettavat hyödyt konkretisoituvat nopeasti.

Laatujärjestelmä lisää raportointia, joka on ylimääräistä työtä. Tämä on totta, mutta raportointikin voidaan tehdä helpoksi. Pilvipohjaisia laatujärjestelmiä pystytään käyttämään kännykällä, tabletilla tai tietokoneella. Myös raportoinnin määrään ja laajuuteen pystyy yritys vaikuttamaan itse. Raportointia pystytään tarvittaessa tekemään varsin leanisti.
Laatujärjestelmä on yksi yrityksen menestyksen perustoista, ja siksi haastankin kaikki yrityksen ottamaan käyttöön modernit laatujärjestelmätyökalut, joilla kaikki yllä olevat haasteet on voitettavissa. Laatujärjestelmä on suuri mahdollisuus, ja laadukkaan toiminnan tae pitkässä juoksussa.

Mihin rakentaa laatujärjestelmä – paperille, verkkolevylle vai pilveen?

Perinteinen tapa laatujärjestelmän rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon on ollut tehdä asiat paperille ja laittaa paperit mappiin. Vielä nykyäänkin näkee yrityksiä, joissa tämä on riittävä tapa yrityksen tarpeisiin. Paperisessa dokumentoinnissa on omat kompastuskivensä, ja seuraava luonnollinen kehitysvaihe on ollut siirtyä sähköiseen dokumenttien hallintajärjestelmään.

Sähköinen dokumentointi on usein toteutettu verkkolevylle, josta voidaan jakaa kansioita tai dokumentteja käyttäjille. Verkkolevyn käyttö on tänä päivänä onneksi huomattavasti yleisempää kuin paperiarkiston, mutta haasteensa on siinäkin. Verkkolevyllä kansiojärjestyksen ja sisältöjen pitäisi pysyä samana, vaikka käyttäjiä olisi paljon. Tämän lisäksi yhden laatudokumentin pitäminen useammassa eri kansiossa on ongelma; miten saan menettelyohjeen kahteen kansioon ja vieläpä siten, että hyväksytty versio olisi tallessa molemmissa paikoissa ja kaikkien saatavilla?

Niin paperisessa kuin verkkolevyllä tapahtuvassa dokumentaatiossa haasteena on dokumenttien hyväksyntäkierron toteuttaminen sekä dokumenttien arkistointi järkevästi. Tähän tarpeeseen vastaa pilvipalvelut, jotka tekevät nyt tuloaan laatujärjestelmien käyttö- ja ylläpitotyökaluiksi.

Pilvipalvelun etuja ovat muun muassa seuraavat 10 tekijää

 • Tieto on saatavissa kaikkialla, useilla erilaisilla laitteilla
 • Tieto on varmuuskopioitu ja mahdollista palauttaa tarvittaessa
 • Laatujärjestelmään liittyviä dokumentteja pystytään jakamaan helposti sekä yrityksen sisällä että myös ulkopuolisille tahoille
 • Laatujärjestelmän ylläpitäminen on helppoa ja ylläpitoon voidaan luoda valmiita pohjia ja malleja
 • Hyväksymiskierto on helppo toteuttaa ja näin ollen tiedetään aina varmasti mitkä dokumentit on hyväksytty käyttöön
 • Pilvipalveluun pystytään rakentamaan ”kojelauta” eli mittaristo (dashboard) jossa yhdellä vilkaisulla näkyy laatujärjestelmän keskeisimmät mittarit
 • Käyttäjien lisääminen ja muuttaminen on helppoa
 • Pilvipalvelut ovat skaalautuvia eikä tila lopu kesken, kuten verkkolevyillä voi helposti käydä
 • Pilvipalvelu on kustannustehokas ja helppo ottaa käyttöön, kun valitsee käytettävän ohjelmiston huolella
 • Pilvipalvelu on tätä päivää ja luontainen jatkumo vanhanaikaisille paperimapeille ja verkkolevyille

QMCloudsin avulla pystyt rakentamaan, käyttämään ja ylläpitämään ISO9001:2015 standardin mukaista laatujärjestelmää helposti ja vaivattomasti. QMClouds on kustannustehokas ja helppo tapa loikata pilvipalveluihin. Sen käyttöönotto on helppoa: mitään asennuksia ei tarvita, riittää kun netti toimii!

Kokeile nyt QMCloudsia 14 päivää ilmaiseksi, ilman mitään sitoutumista.