Nopea ja helppokäyttöinen laatujärjestelmä

Valitse standardien mukainen laatujärjestelmä avaimet käteen -palveluna meiltä tai rakenna se QMCloudsilla helposti ja nopeasti itse. Mukana tulevat aina valmiit mallipohjat ja ohjelmisto toimii myös mobiililaitteilla.

Alkaen vain 99 euroa /kk

Valmiiden dokumenttipohjien avulla luot ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 - toimintajärjestelmät helposti. Vapaassa käytössäsi on yli 30 dokumenttipohjaa laatu- ja ympäristöjärjestelmään, mm. laatukäsikirja ja prosessikuvaukset. Voit käyttää QMClouds- järjestelmässä myös esim. Wordia, Excelia, Powerponttia ja Miroa.

Säästä kalliista konsulttipäivistä, ota heti valmis laatujärjestelmä käyttöön tunneissa

 1. Valitse haluamasi valmiit dokumenttipohjat. Voit valita lisää myöhemmin.
 2. Ohjelmisto on valmiina käyttöösi pilvipalveluna. Ei vaadi koodausta tai integrointia.

Lataa ilmainen laatukäsikirjan malli

Löydä kaikki yrityksesi laatudokumentit yhdestä paikasta. QMCloudsissa ne ovat helposti koko henkilöstön saatavilla.

Tarvitsetko mallin yrityksesi laatukäsikirjan pohjaksi? Lisää yhteystietosi, niin lähetämme sinulle mallin sähköpostitse.

Miksi rakentaa laatujärjestelmä?

Laatujärjestelmän avulla yritys olla varma, että tuotteesi tai palvelusi täyttävät vaaditut standardit ja ylittävät asiakkaiden odotukset. Tämä puolestaan voi auttaa parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja houkuttelemaan uusia asiakkaita. Lisäksi laatujärjestelmä voi auttaa parantamaan työntekijöiden työmoraalia ja motivaatiota sekä vähentämään hukkaa ja ylimääräistä työtä.

Laatujärjestelmän käyttöönoton keskeisiä etuja ovat muun muassa seuraavat:

 1. Parempi asiakastyytyväisyys - Kun asiakkaat saavat tuotteita tai palveluja, jotka täyttävät tai ylittävät heidän odotuksensa, he ovat todennäköisesti tyytyväisempiä yritykseesi. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen toistuvaan liiketoimintaan sekä uusien asiakkaiden saamiseen.
 2. Lisääntynyt myynti ja markkinaosuus - Toimittamalla jatkuvasti korkealaatuisia tuotteita tai palveluja voit lisätä myyntiäsi ja markkinaosuuttasi. Tämä johtuu siitä, että asiakkaat luottavat siihen, että pystyt täyttämään lupauksesi, mikä saa heidät valitsemaan yrityksesi kilpailijoiden sijaan.
 3. Työntekijöiden moraalin paraneminen - Työntekijät, jotka tuntevat työskentelevänsä yrityksessä, joka on sitoutunut toimittamaan laatua, ovat motivoituneempia ja heidän moraalinsa paranee. Tämä voi johtaa tuottavuuden paranemiseen ja henkilöstön vaihtuvuuden vähenemiseen.
 4. Hukan ja ylimääräisen työn väheneminen - Kun käytössä on laadunvalvontaprosessi, voit tunnistaa ja korjata virheet ennen kuin ne johtavat materiaalihukkaan tai lopputuotteisiin, jotka eivät täytä vaadittuja standardeja. Näin voit säästää yrityksesi aikaa ja rahaa ja varmistaa samalla, että asiakkaillesi toimitetaan vain korkealaatuisia tuotteita.Laatujärjestelmän tärkeimmät osatekijät.

Laatujärjestelmän rakenne ja sisältö

Laatujärjestelmä on joukko toimintatapoja, menettelyjä ja prosesseja, joiden avulla varmistetaan, että tuotteet ja palvelut täyttävät organisaation asettamat laatuvaatimukset. Se on myös keino parantaa jatkuvasti organisaation tarjoamien tuotteiden ja palvelujen laatua.

Laatujärjestelmään kuuluu useita keskeisiä osa-alueita, joita ovat mm:

 1. Laatupolitiikka: Laatupolitiikka on tavoitetila, jossa kuvataan organisaation sitoutuminen tarjoamaan tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakkaiden vaatimukset. Se olisi tarkistettava ja päivitettävä säännöllisesti, jotta se pysyy ajan tasalla.
 2. Laatutavoitteet: Laatutavoitteet ovat erityisiä tavoitteita, jotka on saavutettava tuotteiden ja palvelujen laadun parantamiseksi. Niiden olisi oltava mitattavissa, saavutettavissa ja ajallisesti sidottuja.
 3. Laatusuunnitelmat: Suunnitelmissa määritetään, mitä on tehtävä laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän sisältyy suunnitelmien laatiminen laadun toteuttamista, seurantaa ja valvontaa varten.
 4. Laadunvalvonta: Laadunvalvonta on prosessi, jolla varmistetaan, että tuotteet ja palvelut täyttävät vaaditut standardit. Siihen kuuluu tuotteiden ja palvelujen tarkastaminen, testaaminen ja mittaaminen mahdollisten vikojen tai vaatimustenvastaisuuksien tunnistamiseksi.
 5. Laadunvarmistus: Laadunvarmistus on prosessi, jota käytetään estämään virheiden esiintyminen tuotteissa ja palveluissa. Siihen sisältyy toimintoja, kuten menettelyjen kehittäminen, valvonnan perustaminen ja prosessien seuranta.
 6. Jatkuva parantaminen: Jatkuva parantaminen on jatkuvaa pyrkimystä löytää keinoja tuotteiden ja palvelujen laadun parantamiseksi.

Lataa ilmainen laatukäsikirjan malli

Tarvitsetko mallin yrityksesi laatukäsikirjan pohjaksi? Lisää yhteystietosi, niin lähetämme sinulle mallin sähköpostitse.

Laatujärjestelmän käyttöönotto yrityksessäsi

Laatujärjestelmän käyttöönotosta yrityksessäsi on monia etuja. Laatujärjestelmä auttaa parantamaan tuotteiden tai palvelujen laatua, ja se voi myös auttaa parantamaan toimintojen tehokkuutta. Lisäksi laatujärjestelmä voi auttaa sinua kommunikoimaan paremmin asiakkaidesi ja toimittajiesi kanssa, ja se voi auttaa sinua vähentämään huonoon laatuun liittyviä kustannuksia.

Laatujärjestelmä voidaan toteuttaa yrityksessäsi monin eri tavoin. Tärkeintä on valita menetelmä, joka sopii parhaiten yrityksellesi ja työntekijöillesi. Yksi suosittu menetelmä on käyttää ISO 9001 - standardia, joka on laadunhallintajärjestelmiä koskeva kansainvälinen standardi.

Kun olet valinnut menetelmän laatujärjestelmän käyttöönottoa varten, sinun on koulutettava työntekijäsi käyttämään sitä. Sinun on myös otettava käyttöön menettelyt, jotta kaikki yrityksesi työntekijät tietävät, mitä heidän on tehtävä tuotteiden tai palvelujen laadun ylläpitämiseksi. Lopuksi sinun on seurattava jatkuvasti laatujärjestelmäsi toimivuutta, jotta voit tarvittaessa tehdä parannuksia.

Lataa ilmainen laatukäsikirjan malli

Tarvitsetko mallin yrityksesi laatukäsikirjan pohjaksi? Lisää yhteystietosi, niin lähetämme sinulle mallin sähköpostitse.

Laatujärjestelmän ylläpitäminen yrityksessäsi

Laatujärjestelmän ylläpitäminen yrityksessäsi on elintärkeää yrityksesi menestyksen kannalta. Laatujärjestelmän avulla voit varmistaa, että tuotteesi ja palvelusi täyttävät korkeimmat laatu- ja turvallisuusstandardit. Voit toteuttaa useita toimenpiteitä laatujärjestelmän ylläpitämiseksi yrityksessäsi.

1. Aseta selkeät laatutavoitteet

Ensimmäinen askel laatujärjestelmän ylläpitämisessä on selkeiden laatutavoitteiden asettaminen. Näiden tavoitteiden olisi oltava täsmällisiä, mitattavissa olevia, saavutettavissa olevia, merkityksellisiä ja määräaikaan sidottuja. Asettamalla selkeät laatutavoitteet pystyt seuraamaan edistymistä ja tunnistamaan alat, joilla parannuksia on tehtävä.

2. Ota käyttöön asianmukaiset valvontatoimet

Kun olet asettanut laatutavoitteet, sinun on toteutettava asianmukaiset valvontatoimet sen varmistamiseksi, että ne saavutetaan. Tähän voi kuulua prosessien ja menettelyjen toteuttaminen, auditointien suorittaminen sekä testaus- ja tarkastusjärjestelmien käyttöönotto. Toteuttamalla asianmukaisia valvontatoimia voit varmistaa, että tuotteesi ja palvelusi täyttävät vaaditut laatuvaatimukset.

3. Kommunikoi sidosryhmien kanssa

On tärkeää viestiä kaikkien sidosryhmien kanssa yrityksesi laatujärjestelmästä. Tähän kuuluvat työntekijät, toimittajat, asiakkaat ja muut sidosryhmät. Viestimällä sidosryhmien kanssa voit varmistaa, että kaikki ovat tietoisia menettelyistä ja prosesseista, joilla ylläpidetään korkeita laatuvaatimuksia.

4. Seuraa ja tarkista järjestelmää säännöllisesti

On tärkeää seurata ja tarkistaa laatujärjestelmän toimintaa säännöllisesti. Tämä auttaa sinua tunnistamaan alueet, joilla parannuksia on tehtävä. Säännöllinen seuranta ja tarkastelu auttaa myös pysymään ajan tasalla lainsäädännön tai alan standardien muutoksista, jotka voivat vaikuttaa järjestelmän toimintaan.

Lataa ilmainen laatukäsikirjan malli

Tarvitsetko mallin yrityksesi laatukäsikirjan pohjaksi? Lisää yhteystietosi, niin lähetämme sinulle mallin sähköpostitse.

Kuinka kehittää yrityksesi laatujärjestelmää

Laatujärjestelmä on joukko toimintatapoja, menettelyjä ja prosesseja, jotka yhdessä muodostavat puitteet laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Laatujärjestelmässä määritellään myös, miten resursseja käytetään näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Laatujärjestelmän käyttöönotosta on lukuisia etuja. Niitä ovat muun muassa asiakastyytyväisyyden parantuminen, kustannusten aleneminen, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääntyminen sekä viestinnän parantuminen.

Laatujärjestelmää voidaan kehittää monin eri tavoin. Tärkeintä on räätälöidä järjestelmä yrityksesi tarpeisiin. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla pääset alkuun:

1. Määrittele laatutavoitteesi

Mitä haluat saavuttaa laatujärjestelmälläsi? Haluatko parantaa asiakastyytyväisyyttä? Vähentää kustannuksia? Lisätä tehokkuutta? Kaikkia edellä mainittuja? Määrittele tavoitteesi tarkasti, jotta voit mitata edistymistä niiden saavuttamisessa.

2. Määrittele politiikkasi ja menettelytapasi

Toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen dokumentointi on tärkeä osa laatujärjestelmää. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki organisaatiossasi toimivat samalla tapaa. Se helpottaa myös uusien työntekijöiden perehdyttämistä.

3. Toteuta koulutusohjelmia kaikille työntekijöille

Kaikki työntekijät olisi koulutettava ymmärtämään laatujärjestelmän hyödyt. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki työntekijät tietävät, mitä heiltä odotetaan ja miten he voivat osaltaan luomassa parempaa laatua.

4. Määritä vastuu jokaisesta prosessin vaiheesta

On tärkeää, että joku on vastuussa prosessin jokaisen vaiheen valvonnasta raaka-aineista tuotteen tai palvelun lopulliseen toimittamiseen asiakkaalle. Näin voidaan varmistaa, että jokainen vaihe suoritetaan oikein ja että mahdolliset ongelmat havaitaan, kirjataan ja korjataan nopeasti.

5. Otetaan käyttöön tarkastuksia

Korkeiden standardien ylläpitämiseksi on tärkeää, että koko prosessin aikana on käytössä tarkastuksia. Tämä voi tarkoittaa säännöllisiä tarkastuksia, pistokokeita tai muita suorituskyvyn seurantamenetelmiä.

6. Viestintä asiakkaiden kanssa

Asiakkaat on pidettävä ajan tasalla tilauksensa tilanteesta ja heille on kerrottava mahdollisista ongelmista tai huolenaiheista. Viestinnän on aina oltava oikea-aikaista, ammattimaista ja tarkoituksenmukaista.

7. Päivitä laatujärjestelmä säännöllisesti

Laatujärjestelmä olisi auditoitava ja päivitettävä säännöllisesti, vähintään vuosittain, jotta voidaan tunnistaa kaikki alueet, joilla voidaan tehdä parannuksia. Uudelleentarkastelussa olisi otettava, huomioon muutokset lainsäädännössä, teknologiassa, asiakasvaatimuksissa jne., jotka voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan.

Lataa ilmainen laatukäsikirjan malli

Tarvitsetko mallin yrityksesi laatukäsikirjan pohjaksi? Lisää yhteystietosi, niin lähetämme sinulle mallin sähköpostitse.

QMClouds Oy

QMClouds on pilvipohjainen mobiilityökalu laadunhallintaan ja poikkeamien raportointiin sekä käsittelyyn.

Yhteystiedot

 • Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere
 • Y-tunnus 2874353-5
 • +358 44 555 5558
 • support@qmclouds.com
Apple Store logo

©2023 QMClouds Oy